Praca z nami...

 • Pozytywne nastawienie do pracy i życia
 • Zainteresowanie nowinkami technologicznymi
 • Zgrany i ambitny zespół

O nas

Spółka Claude ICT Poland sp. z o.o., mająca swoją siedzibę w Gliwicach (w Biurowcu „Kopernik”), funkcjonuje na rynku od 2009 roku. Dzięki usłudze TeleCube.pl, jest jednym
z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych operatorów VoIP i dostawców wirtualnych central telefonicznych w Polsce. Klientami Claude ICT Poland, są zarówno małe i średnie firmy, jak również duże korporacje np. PKP Energetyka S.A., GoldenLine Sp. z o.o., Grupa Polska Press Sp. z o. o. czy Ptak S.A. Przeczytaj więcej o nas.

Inżynier ds. Wewnętrznego Wsparcia Technicznego

Szukamy jednej osoby na stanowisko Inżyniera ds. Wewnętrznego Wsparcia Technicznego, która swoimi działaniami będzie wspierała nasze Biuro Obsługi Klienta w analizach zgłoszeń Klientów od strony technicznej.
Do podstawowych obowiązków zatrudnionej osoby należeć będą
:

• Analiza techniczna zgłoszonych przez Klientów problemów związanych z oferowaną przez TeleCube usługą oparta na danych otrzymanych z systemu (logach, zrzutach sygnalizacji, monitoringach sieci etc.).
• W razie konieczności, eskalowanie i nadzorowanie zgłoszenia do właściwych osób (lub stron) z odpowiednią adnotacją.
• Tworzenie w przystępny sposób informacji zwrotnej dla Biura Obsługi Klienta z wyjaśnieniem problemu, zaleceniami dot. jego rozwiązania, aby pracownicy BOK mogli udzielić precyzyjnej odpowiedzi Klientowi.
• Rzeczywisty kontakt między wybranym kandydatem a klientem będzie sporadyczny i w minimalnym zakresie, ponieważ zatrudniona osoba będzie skupiać się głównie na analizie technicznej zgłoszeń i współpracy z Biurem Obsługi Klienta.

Wymagane umiejętności:

 • Praca z systemami Linux bazującymi na RedHat, CentOS oraz głównie Debian.
 • Ogólna wiedza na temat stosu oraz warstw sieciowych.
 • Znajomość i umiejętności w posługiwaniu się i analizowaniu danych zbieranych przez narzędzia takie jak: Wireshark/TCPDump (PCAP).
 • Zdolność do otwartego myślenia, analizowania i reakcji, płynność w powiązywaniu faktów, myślenie przyczynowo-skutkowe oraz umiejętność wyciągania wniosków z dokonanych obserwacji i czytania ze zrozumieniem.
 • Sumienność, dobra organizacja pracy i chęć poznawania nowych zagadnień technologicznych.
 • Pozytywne nastawienie do pracy i życia.
 • Komunikatywność.


Mile widziane umiejętności, będące dodatkowym atutem kandydata podczas rekrutacji:

 • Znajomość języków/środowisk BASH, Python, PHP, MySQL i/lub JavaScript.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Umiejętność przekładania pojęć technicznych na bardziej powszechny język (tzn. treść do zrozumienia przez Klienta).

Oferujemy:

 • Nowoczesne stanowisko z kilkoma monitorami z dowolnym systemem operacyjnym,
  w klimatyzowanym pomieszczeniu nowoczesnego biurowca.
 • Możliwość ustalenia godzin pracy.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie w zakresie 4000 – 5500 zł brutto w zależności od posiadanych kompetencji, umiejętności i sposobu rozliczenia.
 • Stałe wsparcie i opiekę w szczególności w pierwszych miesiącach pracy.
 • Szkolenia i pomoc w zakresie poznawania wewnętrznych platform i systemów.
 • Umowę o pracę lub B2B.
 • Pakiet ubezpieczenia grupowego.
 • Dobrą atmosferę w zgranym i ambitnym zespole oraz nieograniczony dostęp do kawy i herbaty 😊

Czekamy na Twoje CV

Prosimy

o zamieszczenie w CV zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Claude ICT Poland Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy, w przypadku pytań, prosimy o kontakt: iod@telecube.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY:
Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Claude ICT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000708939, NIP 9691628727,
2) wyznaczony został inspektor ochrony danych, kontakt jest możliwy na adres siedziby spółki podany wyżej i na podany adres e-mail: iod@telecube.pl
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, przepisów prawa, czy zgodnego z prawem udostępnienia, w tym: dostawca poczty elektronicznej, hostingodawca, dostawcy oprogramowań automatyzacji procesów rekrutacji i zatrudnienia,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, nie wskazane a Kodeksie pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która to zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5) Jeżeli w dokumentach (CV) zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która to zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6) Jeżeli do danej rekrutacji konieczne będzie pozyskanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, dane te będą przetwarzane w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów dalszych rekrutacji, do czasu wycofania zgody,
8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10) podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, niepodanie określonych danych będzie skutkować niemożliwością przeprowadzenia naboru, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.