Lektorzy

Profesjonalne nagrania lektorskie dla Twojej telefonii
zleć TeleCube nagranie zapowiedzi telefonicznych dla Twojej firmy

Oferta nagrań lektorskich

Jeśli chcesz żeby Twoich Klientów witały profesjonalne komunikaty i zapowiedzi telefoniczne zleć TeleCube ich nagranie. Dysponujemy szeroką bazą sprawdzonych i doświadczonych lektorów, dzięki którym masz pewność, że Twoje nagranie będzie wykonane prawidłowo i na czas.

Koszt nagrania trzech pierwszych komunikatów wynosi już od 199 zł netto.

Naszych lektorów podzieliśmy na trzy grupy (w tym lektorzy VIP znani m.in. z telewizji i radia), różniące się między sobą stawkami cenowymi za realizację nagrania.

Ważne! Nagranie zostanie przygotowane w formacie, który jest standardem dla centralek tj. WAV enkodowane do PCM, 8 kHz, 16 bit, mono.

Pamiętaj! Wszelkie przesłane nam uwagi, dotyczące sposobów wykonania nagrania zostaną przekazane wybranemu lektorowi. Jeżeli lektor ma zastosować określone pauzy, zmiany intonacji itp. prosimy o jasne i czytelne zapisanie ich i dostarczenie nam razem z treścią zamawianej zapowiedzi, celem dalszego przekazania do lektora. Późniejsze ewentualne post-nagraniowe poprawki mogą nie zostać uwzględnione przez lektora.

Lektorzy
Grupa 1


W tej grupie umieściliśmy głosy w cenie 199 zł netto za 3 nagrania

Posłuchaj próbek
głosów

Lektorzy
Grupa 2


W tej grupie umieściliśmy głosy w cenie 250 zł netto za 3 nagrania

Posłuchaj próbek
głosów

Lektorzy
Grupa 3 VIP


W tej grupie umieściliśmy tzw. głosy VIP, czyli głosy osób znanych m. in. z radia i TV

Posłuchaj próbek
głosów

Jak zlecić
nagranie?


Sprawdź jak złożyć zamówienie na nagranie lektorskie

Dowiedz się jak
zamówić nagranie

Lektorzy Grupa 1


Cena za pierwsze, max. 3 komunikaty w języku polskim wynosi: 199 zł netto + VAT
Cena za każdy kolejny komunikat w języku polskim wynosi: 65 zł netto + VAT
Cena za pierwsze 3 komunikaty w języku angielskim lub niemieckim wynosi: 230 zł netto + VAT
Cena za każdy kolejny komunikat w języku angielskim lub niemieckim wynosi: 75 zł netto + VAT

Termin realizacji nagrania: do 3 dni roboczych, liczone od opłacenia faktury proforma. Termin i dostępność lektora potwierdzamy ostatecznie po otrzymaniu zlecenia.

Lektorzy Grupa 2


Cena za pierwsze, max. 3 komunikaty w języku polskim wynosi: 250 zł netto + VAT
Cena za każdy kolejny komunikat w języku polskim wynosi: 80 zł netto + VAT
Cena za komunikaty w języku innym niż polski ustalana jest indywidualnie.

Termin realizacji nagrania: do 3 dni roboczych, liczone od opłacenia faktury proforma. Termin i dostępność lektora potwierdzamy ostatecznie po otrzymaniu zlecenia.

Lektorzy Grupa 3 VIP


Chcesz by Twoje zapowiedzi nagrały osoby znane z radia czy telewizji? Wybierz lektorów z grupy 3. Umieściliśmy w niej, tak zwane głosy VIP czyli głosy osób znanych między innymi z anteny radiowej czy TV. Niektóre z tych osób mogą nie być kojarzone z wyglądu lecz ich charakterystyczny głos bez trudu większość z nas zapewne jest w stanie rozpoznać.

Cena za nagrania ustalana jest indywidualnie.

Termin realizacji oraz dostępność lektora potwierdzamy ostatecznie po otrzymaniu zlecenia.

Jak zlecić nagranie?


Jeśli chcesz skorzystać z profesjonalnego lektora przygotuj treść jaką ma nagrać oraz wybierz lektora i skontaktuj się z nami mailowo (info@telecube.pl).

W treści maila napisz, którego lektora/lektorkę wybrałeś, i z której jest On/Ona grupy (np. Wybieram Arkadiusza z Grupy 1 Lektorów) oraz załącz do maila plik z treścią komunikatu/tów, w formacie: DOC/DOCX (ewentualnie TXT. lub ODT.)

Jeśli komunikatów jest kilka zapisz je jeden pod drugim, poprzedzając treść informacją, którego komunikatu dotyczy tzn. Komunikat 1, treść komunikatu 1, Komunikat 2, treść komunikatu 2 itd.

Ważne! Przesłana Treść komunikatu,
– w języku polskim, musi zawierać informacje dotyczące wymowy fonetycznej słów obcojęzycznych, skrótów oraz wyrazów charakterystycznych,
– w języku obcym musi zawierać informacje dotyczące wymowy fonetycznej skrótów oraz wyrazów charakterystycznych.
Informacje odnośnie wymowy prosimy umieścić przy danej frazie, zapisując je w nawiasie kursywą. W przypadku braku tych informacji, TeleCube.pl zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia reklamacji odnośnie nieprawidłowego przeczytania przez lektora, konkretnych treści, zawierających ww. frazy.

Dodatkowe informacje

Podane powyżej stawki cenowe dotyczą:

  •  nagrań zrealizowanych w ramach jednej infolinii. W przypadku zlecania nagrania przez jeden podmiot, dla różnych infolinii opłaty będą liczone osobno, za każdą infolinii, jako osobne zlecenie.
    Przykładowo: Jeśli dany podmiot zleca 5 nagrań, w tym 2 dla infolinii x dla firmy X, oraz 3 komunikaty dla infolinii y, firmy Y. W przypadku Grupy 1 Lektorów, odpłatność wyniesie: 2 x 199 zł netto = 398 zł netto
  • nagrań nie przekraczających 30 sekund. W przypadku pakietu 3 nagrań, długość pojedynczego nagrania może przekroczyć 30 sekund, pod warunkiem, że sumaryczny czas wszystkich 3 nagrań nie przekroczy 90 sekund. W przypadku dłuższych zapowiedzi odpłatność za nie będzie relatywnie wyższa, w stosunku do stawek podstawowych.
    Przykładowo: za pakiet 3 polskich nagrań, trwających sumarycznie 135 sekund, w przypadku Grupy 1 Lektorów, odpłatność wyniesie: 298 zł netto