Wiadomości SMS

Wiadomości SMS
wysyłaj z Panelu lub przez API

Co to jest?

W TeleCube masz możliwość wysyłania wiadomości tekstowych SMS. Możesz je przesyłać pojedynczo lub hurtowo (tą samą treść do wielu odbiorców, jednocześnie).

Jakie są koszty?

Oferujemy dwa rodzaje wiadomości SMS:

  • SMS Standard, w cenie – 9 gr netto / SMS, gdzie pole nadawcy jest losowe,
  • SMS Premium, w cenie – 16 gr netto / SMS, w którym można ustawić własne alfanumeryczne pole nadawcy (z indywidualną nazwą) lub wykorzystać do wysyłki dedykowany (9-cyfrowy) numer z puli TeleCube (o tym jak się w niego zaopatrzyć przeczytasz tutaj)
    Ważne! – SMS Premium TeleCube nie służy do wysyłania wiadomości przy użyciu skróconych, 4 lub 5 cyfrowych numerów.

W przypadku SMS Standard, istnieje możliwość odpowiedzi na niego (przez Odbiorcę), do maksymalnie 24 godzin, od wysłania SMSa

Korespondencja SMS, w obu kierunkach będzie możliwa, jeśli zdecydujesz się na skorzystania z dedykowanego numeru komórkowego. Taki numer jest dostępny w pakietach wirtualnej centrali (w ilości od 1 do 4, pakiety od Biznes do Elite), oraz można go nabyć, już od 29 zł netto / miesiąc (w każdym przypadku przy jego aktywacji jest pobierana jednorazowa opłata aktywacyjna, od 29 zł netto). Numeru komórkowego, można używać również do realizacji połączeń telefonicznych w ramach TeleCube (ceny połączeń wychodzących są zgodne z cennikiem TeleCube). Aby móc korzystać z ww. numeru komórkowego należy posiadać dowolny pakiet TeleCube np. Mini VoIP w cenie 9 zł netto / miesiąc. Korzystając z dedykowanego numeru komórkowego można wysyłać jedynie SMSy Premium.

Przeznaczenie?

Funkcja SMS (SMS VoIP) powstała jako alternatywa dla kontaktu telefonicznego z klientami, szczególnie gdy chcemy przekazać krótką informację w formie tekstowej, zamiast rozmawiać przez telefon. Opcja ta bardzo dobrze sprawdza się również jako komunikat o aktualnie trwającej promocji lub przypomnienie o np. umówionym spotkaniu.

Jak korzystać?

Jeśli chcesz wysłać SMS wystarczy, że po zalogowaniu do Panelu wybierzesz, w głównym menu, opcję „Bramka SMS”, a następnie „Wyślij SMS” i wypełnisz odpowiednie pola tj. numer/y odbiorcy oraz treść wiadomości.

Należy pamiętać o tym, że niektóre znaki jak:  ^ { } [ ] ~ \ | [enter] są liczone jako dwa. A przez zastosowanie znaków diakrytycznych (występujących z polską literą tzn. „ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż” bądź samodzielnie) zmniejszasz (o ponad połowę) limit znaków w Twoim SMSie. Warto zatem sprawdzać, pod polem do wpisywania treści, informacje o ilości pozostałych znaków i liczbie SMS. A dodatkowo można, skorzystać z pola (poprzez zaznaczenie go) „Usuń znaki specjalne”, aby usunąć znaki diakrytyczne.

Możemy również ustawić datę wysyłki, w późniejszym terminie, dookreślając dzień i godzinę. Jest to bardzo wygodne gdy planujemy wysłać SMS, w czasie nieobecności w biurze (braku dostępu do panelu TeleCube)

W treści SMS możesz umieścić link do konkretnej strony www. Jeśli strona ma długi adres możesz wygenerować na Panelu jego krótszą wersję. W tym celu wystarczy kliknąć w przycisk „Wstaw link skrócony” i w nowootwartym oknie, wypełnić odpowiednie pola.

wysyłanie SMS w telefonii VoIP TeleCube

Domyślnie SMSy są wysyłane z losowych numerów, jednak możesz też skorzystać z opcji SMS Premium i przesyłać SMSy, gdzie w polu nadawca zostanie umieszczona wybrana przez Ciebie nazwa. W celu ustawienia pola nadawcy, przejdź do zakładki „Bramka SMS”, a następnie „Pole nadawcy”. Kliknij w przycisk „Dodaj pole nadawcy” i wprowadź żądaną nazwę. Pole nadawcy może składać się z maksymalnie 11 znaków, przy czym dopuszczalne są znaki: A-Z, a-z, 0-9, (spacja) – pełne numery telefonu są niedozwolone. Pole nadawcy może zawierać maksymalnie 3 cyfry występujące po sobie i musi zawierać co najmniej jedną literę.
Po wprowadzeniu pola nadawcy kliknij przycisk zapisz. Teraz, pracownicy TeleCube zweryfikują poprawność wprowadzonej nazwy, a o zakończonej weryfikacji zostaniesz powiadomiony osobną wiadomością e-mail.

Pobierz oświadczenie aby skorzystać z opcji SMS Premium

W ramach abonamentu udostępniamy możliwość bezpłatnego zintegrowania się z naszym systemem (API), w celu nadawania wiadomości SMS. Aby skorzystać z tego rozwiązania należy na panelu, kliknąć w górnym menu w zakładkę „Bramka SMS”, a następnie „Integracja (API)”.

Pobierz dokumentację integracji z API:

  • Integracja z naszym SMS API – j. polski – [Pobierz]
  • Integracja z naszym SMS API – j. angielski – [Pobierz]

Auto-odpowiedź na SMS – Nowość

Dzięki funkcji „Auto-Odpowiedź na SMS” automatycznie będą wysyłane odpowiedzi na wiadomości SMS otrzymane na Twoim numerze komórkowym w TeleCube, dla którego tę usługę włączysz. Korzystając z tej możliwości możesz automatycznie poinformować nadawcę o otrzymaniu wiadomości lub podziękować za jej wysłanie. Sprawdź szczegóły.

Ankieta SMS

Jeśli chcesz po zakończeniu rozmowy wysłać do Klienta ankietę, aby zadać mu kilka pytań i np. dowiedzieć się jak ocenia on obsługę telefoniczną w Twojej firmie, koniecznie skorzystaj z naszej najnowszej funkcji jaką jest „Ankieta SMS”. Zobacz szczegóły.

SMS po rozmowie

Opcja „SMS po rozmowie” umożliwia zautomatyzowaną wysyłkę SMSa zaraz po zakończeniu połączenia albo w określonym czasie od jego zakończenia. SMS po rozmowie można wysłać na polski numer komórkowy. Sprawdź szczegóły.