Wiadomości SMS

Wiadomości SMS
wysyłaj z Panelu lub przez API

Co to jest?

W TeleCube masz możliwość wysyłania wiadomości tekstowych SMS. Możesz je przesyłać pojedynczo lub hurtowo (tą samą treść do wielu odbiorców, jednocześnie).

Jakie są koszty?

Oferujemy dwa rodzaje wiadomości SMS:

  • SMS Standard, gdzie pole nadawcy jest losowe, w cenie – 9 gr netto / SMS
  • SMS Premium, gdzie można ustawić własne alfanumeryczne pole nadawcy (z własną nazwą), w cenie – 16 gr netto / SMS

Usługa SMS jest generalnie jednokierunkowa, tzn. umożliwia tylko wysyłanie wiadomości (odbiorca nie może przesłać komunikatu zwrotnego).

Wyjątek stanowi sytuacja gdy zdecydujesz się na skorzystania z dedykowanego numeru komórkowego. Taki numer jest dostępny od 49 zł netto / miesiąc i dzięki niemu odbiorca komunikatu SMS, będzie mógł na niego odpowiedzieć. Aby poznać szczegóły tej oferty, zapraszamy do: kontaktu (opcjonalnie, dopłacając 20 zł netto / miesiąc, można używać danego numeru komórkowego również do realizacji połączeń w ramach TeleCube, ceny połączeń wychodzących są zgodne z cennikiem TeleCube). Aby móc korzystać z ww. numeru komórkowego należy posiadać dowolny pakiet TeleCube np. Mini VoIP w cenie 9 zł netto / miesiąc. Korzystając z dedykowanego numeru komórkowego można wysyłać jedynie SMSy Premium.

Warto zaznaczyć, że nie pobieramy żadnych opłat za realizację SMSów poprzez naszą usługę SIM Hosting (usługa umożliwia połączenie sieci komórkowej z VoIP). Natomiast, Twój operator komórkowy może naliczać opłaty za wysyłkę SMSów zgodnie z Twoją taryfą w sieci komórkowej

Przeznaczenie?

Funkcja SMS (SMS VoIP) powstała jako alternatywa dla kontaktu telefonicznego z klientami, szczególnie gdy chcemy przekazać krótką informację w formie tekstowej, zamiast rozmawiać przez telefon. Opcja ta bardzo dobrze sprawdza się również jako komunikat o aktualnie trwającej promocji lub przypomnienie o np. umówionym spotkaniu.

Jak korzystać?

Jeśli chcesz wysłać SMS wystarczy, że po zalogowaniu do Panelu wybierzesz, w głównym menu, opcję „Bramka SMS”, a następnie „Wyślij SMS” i wypełnisz odpowiednie pola tj. numer/y odbiorcy oraz treść wiadomości.

Należy pamiętać o tym, że niektóre znaki jak  ^ { } [ ] ~ \ | [enter] oraz polskie litery są liczone podwójnie. Warto zatem, skorzystać z pola (zaznaczyć je) „Usuń znaki specjalne”. Dodatkowo warto również sprawdzać, pod polem do wpisywania treści, informacje o ilości pozostałych znaków i liczbie SMS.

Możemy również ustawić datę wysyłki, w późniejszym terminie, dookreślając dzień i godzinę. Jest to bardzo wygodne gdy planujemy wysłać SMS, w czasie nieobecności w biurze (braku dostępu do panelu TeleCube)

wysyłanie SMS w telefonii voip TeleCube

Domyślnie SMSy są wysyłane z losowych numerów, jednak możesz też skorzystać z opcji SMS Premium i przesyłać SMSy, gdzie w polu nadawca zostanie umieszczona wybrana przez Ciebie nazwa. W celu ustawienia tej opcji przejdź do „Bramka SMS”, a następnie „Ustawienia SMS” i wybierz zakładkę „Pola Nadawcy” oraz pobierz i uzupełnij oświadczenie. Podpisany dokument prześlij do nas.

Pobierz oświadczenie aby skorzystać z opcji SMS Premium

W ramach abonamentu udostępniamy możliwość bezpłatnego zintegrowania się z naszym systemem (API), w celu nadawania wiadomości SMS. Aby skorzystać z tego rozwiązania należy na panelu, kliknąć w górnym menu w zakładkę „Bramka SMS”, a następnie „Integracja (API)”.