Wiadomości SMS

Wiadomości SMS
wysyłaj z Panelu lub przez API

Co to jest?

W TeleCube masz możliwość wysyłania wiadomości tekstowych SMS. Możesz je przesyłać pojedynczo lub hurtowo (tą samą treść do wielu odbiorców, jednocześnie).

Jakie są koszty?

Oferujemy dwa rodzaje wiadomości SMS:

 • SMS Standard, w cenie – 9 gr netto / SMS, gdzie pole nadawcy jest losowe,
 • SMS Premium, w cenie – 16 gr netto / SMS, w którym można ustawić własne alfanumeryczne pole nadawcy (z indywidualną nazwą) lub wykorzystać do wysyłki dedykowany (9-cyfrowy) numer z puli TeleCube (o tym jak się w niego zaopatrzyć przeczytasz tutaj)
  Ważne! – SMS Premium TeleCube nie służy do wysyłania wiadomości przy użyciu skróconych, 4 lub 5 cyfrowych numerów.

W przypadku SMS Standard, istnieje możliwość odpowiedzi na niego (przez Odbiorcę), do maksymalnie 24 godzin, od wysłania SMSa

Korespondencja SMS, w obu kierunkach będzie możliwa, jeśli zdecydujesz się na skorzystania z dedykowanego numeru komórkowego. Taki numer jest dostępny w pakietach wirtualnej centrali (w ilości od 1 do 4, pakiety od Biznes do Elite), oraz można go nabyć, już od 29 zł netto / miesiąc (w każdym przypadku przy jego aktywacji jest pobierana jednorazowa opłata aktywacyjna, od 29 zł netto). Numeru komórkowego, można używać również do realizacji połączeń telefonicznych w ramach TeleCube (ceny połączeń wychodzących są zgodne z cennikiem TeleCube). Aby móc korzystać z ww. numeru komórkowego należy posiadać dowolny pakiet TeleCube np. Mini VoIP w cenie 9 zł netto / miesiąc. Korzystając z dedykowanego numeru komórkowego można wysyłać jedynie SMSy Premium.

Przeznaczenie?

Funkcja SMS (SMS VoIP) powstała jako alternatywa dla kontaktu telefonicznego z klientami, szczególnie gdy chcemy przekazać krótką informację w formie tekstowej, zamiast rozmawiać przez telefon. Opcja ta bardzo dobrze sprawdza się również jako komunikat o aktualnie trwającej promocji lub przypomnienie o np. umówionym spotkaniu.

Jak korzystać?

Jeśli chcesz wysłać SMS wystarczy, że po zalogowaniu do Panelu wybierzesz, w głównym menu, opcję „Bramka SMS”, a następnie „Wyślij SMS” i wypełnisz odpowiednie pola tj. numer/y odbiorcy oraz treść wiadomości.

Należy pamiętać o tym, że niektóre znaki jak  ^ { } [ ] ~ \ | [enter] oraz polskie litery są liczone podwójnie. Warto zatem, skorzystać z pola (zaznaczyć je) „Usuń znaki specjalne”. Dodatkowo warto również sprawdzać, pod polem do wpisywania treści, informacje o ilości pozostałych znaków i liczbie SMS.

Możemy również ustawić datę wysyłki, w późniejszym terminie, dookreślając dzień i godzinę. Jest to bardzo wygodne gdy planujemy wysłać SMS, w czasie nieobecności w biurze (braku dostępu do panelu TeleCube)

wysyłanie SMS w telefonii voip TeleCube

Domyślnie SMSy są wysyłane z losowych numerów, jednak możesz też skorzystać z opcji SMS Premium i przesyłać SMSy, gdzie w polu nadawca zostanie umieszczona wybrana przez Ciebie nazwa. W celu ustawienia tej opcji przejdź do „Bramka SMS”, a następnie „Ustawienia SMS” i wybierz zakładkę „Pola Nadawcy” oraz pobierz i uzupełnij oświadczenie. Podpisany dokument prześlij do nas.

Pobierz oświadczenie aby skorzystać z opcji SMS Premium

W ramach abonamentu udostępniamy możliwość bezpłatnego zintegrowania się z naszym systemem (API), w celu nadawania wiadomości SMS. Aby skorzystać z tego rozwiązania należy na panelu, kliknąć w górnym menu w zakładkę „Bramka SMS”, a następnie „Integracja (API)”.

Personalizacja treści SMSa – Nowość

Jeśli wysyłasz dużą liczbę SMSów do konkretnych osób czy firm, i chcesz aby każdy z SMSów był spersonalizowany, oferujemy możliwość zautomatyzowania tej kwestii.
Wystarczy, że przygotujesz plik w postaci CSV i zawrzesz w nim te dane, które mają stanowić zmienne w wysyłanych wiadomościach. Następnie zaimportujesz go w Panelu Klienta, i wpiszesz treść SMSa, z odpowiednim oznaczeniem miejsc, w których mają występować zmienne i będziesz już mógł zrealizować wysyłkę.
Możesz różnicować/indywidualizować każdy SMS m.in. w kwestii:

 • imienia i/lub nazwiska np. na powitanie „Witaj Janie„,
 • informacji o przyznanych rabatach, „skorzystaj z rabatu 15%„,
 • wiadomości o konkretnym upominku, promocji „gratulujemy 1 miejsca w naszym konkursie, odbierz nagrode tj. aparat fotograficzny

Opcja personalizowania wiadomości SMS, jest bezpłatna. Ponosisz jedynie koszty samej wysyłki SMSa.

Jak wysłać spersonalizowaną wiadomość?

 • Przygotuj plik CSV, w którym zawrzesz zmienne. W pliku zastosuj kodowanie UTF-8. Pamiętaj aby w pierwszej kolumnie umieścić numer telefonu odbiorcy. Pola/dane w pliku CSV oddziel przecinkiem lub średnikiem.
 • Wejdź w zakładkę na panelu Klienta TeleCube „Bramka SMS” > „Wyślij SMS”.
 • Kliknij w „Numery z pliku” > „Wybierz plik” i pobierz ww. plik CSV.
 • Zaznacz pole przy „Spersonalizuj wiadomość SMS”.
 • Przy „Pola oddzielone są znakiem:” wpisz odpowiedni znak, którego użyłeś w Twoim pliku CSV, do oddzielenia danych.
 • w polu przy „Treść” wpisz treść wiadomości SMS. Wstaw wartości [%1%], [%2%], [%3%], itd., które są odpowiednikiem kolumn drugiej, trzeciej, czwartej, itd. w Twoim pliku CSV. Numery telefonów są traktowane niejako wartości „0”, stąd dane z drugiej kolumny oznaczamy [%1%], a nie jako [%2%].
  Przykład: W 2 kolumnie w Twoim pliku CSV, są podane imiona np. Dawid, Piotr, a w 4 kolumnie np. rodzaje nagród: deskorolka, pralka. Gdy w ww. polu wpiszesz „Witaj [%1%], nagrodą którą wygrałeś w naszym konkursie jest: [%3%]” to wiadomość SMS będzie miała następującą treść „Witaj Dawid, nagrodą którą wygrałeś w naszym konkursie jest: deskorolka”, a kolejna „Witaj Piotr, nagrodą którą wygrałeś w naszym konkursie jest: pralka”.

 • Kliknij w przycisk „Wyślij wiadomość SMS”, zweryfikuj prawidłowość wysyłki, dokonaj ostatecznej akceptacji i prześlij SMSy.
 • Warto wiedzieć. W wersji testowej oferujemy możliwość odmiany imion w formie wołacza (np. Tomasz/Tomaszu, Dawid/Dawidzie). Pola które mają zostać odmienione w wołaczu należy oznaczyć (wpisując wiadomość w polu „treść”) np. [%1.PL%], gdzie liczba reprezentuje kolumnę w pliku, a .PL oznacza żądanie konwersji na wartość wołacz.

.