Wiadomości SMS

Wiadomości SMS
wysyłaj z Panelu lub przez API

Co to jest?

W TeleCube masz możliwość wysyłania wiadomości tekstowych SMS. Możesz je przesyłać pojedynczo lub hurtowo (tą samą treść do wielu odbiorców, jednocześnie).

Jakie są koszty?

Oferujemy dwa rodzaje wiadomości SMS:

 • SMS Standard, w cenie – 9 gr netto / SMS, gdzie pole nadawcy jest losowe,
 • SMS Premium, w cenie – 16 gr netto / SMS, w którym można ustawić własne alfanumeryczne pole nadawcy (z indywidualną nazwą) lub wykorzystać do wysyłki dedykowany (9-cyfrowy) numer z puli TeleCube (o tym jak się w niego zaopatrzyć przeczytasz tutaj)
  Ważne! – SMS Premium TeleCube nie służy do wysyłania wiadomości przy użyciu skróconych, 4 lub 5 cyfrowych numerów.

W przypadku SMS Standard, istnieje możliwość odpowiedzi na niego (przez Odbiorcę), do maksymalnie 24 godzin, od wysłania SMSa

Korespondencja SMS, w obu kierunkach będzie możliwa, jeśli zdecydujesz się na skorzystania z dedykowanego numeru komórkowego. Taki numer jest dostępny w pakietach wirtualnej centrali (w ilości od 1 do 4, pakiety od Biznes do Elite), oraz można go nabyć, już od 29 zł netto / miesiąc (w każdym przypadku przy jego aktywacji jest pobierana jednorazowa opłata aktywacyjna, od 29 zł netto). Numeru komórkowego, można używać również do realizacji połączeń telefonicznych w ramach TeleCube (ceny połączeń wychodzących są zgodne z cennikiem TeleCube). Aby móc korzystać z ww. numeru komórkowego należy posiadać dowolny pakiet TeleCube np. Mini VoIP w cenie 9 zł netto / miesiąc. Korzystając z dedykowanego numeru komórkowego można wysyłać jedynie SMSy Premium.

Przeznaczenie?

Funkcja SMS (SMS VoIP) powstała jako alternatywa dla kontaktu telefonicznego z klientami, szczególnie gdy chcemy przekazać krótką informację w formie tekstowej, zamiast rozmawiać przez telefon. Opcja ta bardzo dobrze sprawdza się również jako komunikat o aktualnie trwającej promocji lub przypomnienie o np. umówionym spotkaniu.

Jak korzystać?

Jeśli chcesz wysłać SMS wystarczy, że po zalogowaniu do Panelu wybierzesz, w głównym menu, opcję „Bramka SMS”, a następnie „Wyślij SMS” i wypełnisz odpowiednie pola tj. numer/y odbiorcy oraz treść wiadomości.

Należy pamiętać o tym, że niektóre znaki jak:  ^ { } [ ] ~ \ | [enter] są liczone jako dwa. A przez zastosowanie znaków diakrytycznych (występujących z polską literą tzn. „ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż” bądź samodzielnie) zmniejszasz (o ponad połowę) limit znaków w Twoim SMSie. Warto zatem sprawdzać, pod polem do wpisywania treści, informacje o ilości pozostałych znaków i liczbie SMS. A dodatkowo można, skorzystać z pola (poprzez zaznaczenie go) „Usuń znaki specjalne”, aby usunąć znaki diakrytyczne.

Możemy również ustawić datę wysyłki, w późniejszym terminie, dookreślając dzień i godzinę. Jest to bardzo wygodne gdy planujemy wysłać SMS, w czasie nieobecności w biurze (braku dostępu do panelu TeleCube)

wysyłanie SMS w telefonii voip TeleCube

Domyślnie SMSy są wysyłane z losowych numerów, jednak możesz też skorzystać z opcji SMS Premium i przesyłać SMSy, gdzie w polu nadawca zostanie umieszczona wybrana przez Ciebie nazwa. W celu ustawienia tej opcji przejdź do „Bramka SMS”, a następnie „Ustawienia SMS” i wybierz zakładkę „Pola Nadawcy” oraz pobierz i uzupełnij oświadczenie. Podpisany dokument prześlij do nas.

Pobierz oświadczenie aby skorzystać z opcji SMS Premium

W ramach abonamentu udostępniamy możliwość bezpłatnego zintegrowania się z naszym systemem (API), w celu nadawania wiadomości SMS. Aby skorzystać z tego rozwiązania należy na panelu, kliknąć w górnym menu w zakładkę „Bramka SMS”, a następnie „Integracja (API)”.

SMS po rozmowie – Nowość

Funkcja „SMS po rozmowie” pozwala na automatyczną wysyłkę SMSów na polski numer komórkowy, bezpośrednio po zakończonej rozmowie lub w z góry określonym przedziale czasowym od jej zakończenia.

Co więcej SMS możesz też wysłać jeśli planowana rozmowa nie doszła do skutku.

W treści SMSa możesz podać np. informację o godzinach funkcjonowania Twojej firmy czy też propozycję promocji albo po prostu podziękować w nim za rozmowę itp.

Aby skorzystać z tej funkcji wejdź na panel Klienta, z górnego menu wybierz „TeleCube PRO” a następnie „SMS po Rozmowie”.

SMS po rozmowie TeleCube

Realizacja wysyłki następuje według ustalonej przez Ciebie regułki, którą ustawisz wchodząc do odpowiedniej sekcji, przy użyciu butonika „Utwórz nową regułkę”.

Regułka obejmuje m.in. termin wysyłki; numery z których dzwoniłeś do Klienta lub na które Klient dzwonił do Ciebie; czas trwania danego połączenia; czy też jego status (odebrane, zajęte, brak odpowiedzi).

Gdy już ustalisz jakie kryteria muszą być spełnione żeby SMS został wysłany, należy jeszcze dookreślić szczegóły samej wysyłki (termin i treść):

 • podać pole nadawcy (numer losowy, numer komórkowy zakupiony w TeleCube, numer z własną nazwą),
 • ustalić treść SMSa (możesz ją wpisać lub skopiować z wcześniej przygotowanego szablonu),
 • dookreślić czy SMS ma zostać wysłany od razu, czy może dopiero po kilku czy kilkunastu minutach po realizacji połączenia
 • ustalić odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi wysyłkami SMSa, na ten sam numer (w celu uniknięcia zbyt częstego wysyłania SMSów).

No i gotowe!

Jeśli połączenie spełni warunki reguły, zostanie na numer dzwoniącego wysłany SMS albo zaplanowana wysyłka będzie oczekiwać na realizację. W tym drugim przypadku, jeśli chcesz sprawdzić, kiedy i do kogo ma zostać wysłany SMS, kliknij na „Wiadomości Oczekujące na Wysłanie”, a następnie zobacz jakie wiadomości czekają w kolejce, używając do tego wybranych filtrów.

Wiadomości w kolejce, SMS po rozmowie TeleCube

Koszt SMSa jest zgodny z cennikiem TeleCube i wynosi 9 groszy netto (dla SMS Standard) lub 16 groszy netto (SMS Premium).

Personalizacja treści SMSa

Jeśli wysyłasz dużą liczbę SMSów do konkretnych osób czy firm, i chcesz aby każdy z SMSów był spersonalizowany, oferujemy możliwość zautomatyzowania tej kwestii.
Wystarczy, że przygotujesz plik w postaci CSV i zawrzesz w nim te dane, które mają stanowić zmienne w wysyłanych wiadomościach. Następnie zaimportujesz go w Panelu Klienta, i wpiszesz treść SMSa, z odpowiednim oznaczeniem miejsc, w których mają występować zmienne i będziesz już mógł zrealizować wysyłkę.
Możesz różnicować/indywidualizować każdy SMS m.in. w kwestii:

 • imienia i/lub nazwiska np. na powitanie „Witaj Janie„,
 • informacji o przyznanych rabatach, „skorzystaj z rabatu 15%„,
 • wiadomości o konkretnym upominku, promocji „gratulujemy 1 miejsca w naszym konkursie, odbierz nagrode tj. aparat fotograficzny

Opcja personalizowania wiadomości SMS, jest bezpłatna. Ponosisz jedynie koszty samej wysyłki SMSa.

Jak wysłać spersonalizowaną wiadomość?

 • Przygotuj plik CSV, w którym zawrzesz zmienne. W pliku zastosuj kodowanie UTF-8. Pamiętaj aby w pierwszej kolumnie umieścić numer telefonu odbiorcy. Pola/dane w pliku CSV oddziel przecinkiem lub średnikiem.
 • Wejdź w zakładkę na panelu Klienta TeleCube „Bramka SMS” > „Wyślij SMS”.
 • Kliknij w „Numery z pliku” > „Wybierz plik” i pobierz ww. plik CSV.
 • Zaznacz pole przy „Spersonalizuj wiadomość SMS”.
 • Przy „Pola oddzielone są znakiem:” wpisz odpowiedni znak, którego użyłeś w Twoim pliku CSV, do oddzielenia danych.
 • w polu przy „Treść” wpisz treść wiadomości SMS. Wstaw wartości [%1%], [%2%], [%3%], itd., które są odpowiednikiem kolumn drugiej, trzeciej, czwartej, itd. w Twoim pliku CSV. Numery telefonów są traktowane niejako wartości „0”, stąd dane z drugiej kolumny oznaczamy [%1%], a nie jako [%2%].
  Przykład: W 2 kolumnie w Twoim pliku CSV, są podane imiona np. Dawid, Piotr, a w 4 kolumnie np. rodzaje nagród: deskorolka, pralka. Gdy w ww. polu wpiszesz „Witaj [%1%], nagrodą którą wygrałeś w naszym konkursie jest: [%3%]” to wiadomość SMS będzie miała następującą treść „Witaj Dawid, nagrodą którą wygrałeś w naszym konkursie jest: deskorolka”, a kolejna „Witaj Piotr, nagrodą którą wygrałeś w naszym konkursie jest: pralka”.

 • Kliknij w przycisk „Wyślij wiadomość SMS”, zweryfikuj prawidłowość wysyłki, dokonaj ostatecznej akceptacji i prześlij SMSy.
 • Warto wiedzieć. W wersji testowej oferujemy możliwość odmiany imion w formie wołacza (np. Tomasz/Tomaszu, Dawid/Dawidzie). Pola które mają zostać odmienione w wołaczu należy oznaczyć (wpisując wiadomość w polu „treść”) np. [%1.PL%], gdzie liczba reprezentuje kolumnę w pliku, a .PL oznacza żądanie konwersji na wartość wołacz.

.