Autokonfiguracja

Zintegruj się z telefonią TeleCube
wykorzystaj nasze API

Przetestuj E-centralę telefoniczną przez 14 dni.
Skorzystaj ze zniżek: 10% lub 15%.

Sprawdź jak zrealizować testy. Odbierz Kod Promocyjny.

Czym jest API?

API – Application Programming Interface (ang.Interfejs Programowania Aplikacji), pozwala na komunikowanie się aplikacji między sobą.

Co umożliwia API TeleCube?

Dzięki API TeleCube możesz rozbudować swoje oprogramowanie m.in. CRM, o nowe opcje telekomunikacyjne tj. zintegrować swój system z platformą wirtualnej centrali TeleCube.

API wirtualnej centrali telefonicznej TeleCube – szczegóły

Udostępniamy dedykowaną i otwartą platformę API, aby ułatwić zdalne sterowanie i zarządzanie usługami telekomunikacyjnymi, poprzez znane przemysłowe protokoły (HTTPS) oraz struktury danych (JSON i XML).

API jest zdefiniowane na poziomie kodu źródłowego (np. biblioteka dla danego języka programowania).

Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów (np. funkcji w bibliotece), struktur danych (np. co zawiera dana tablica), klas obiektów (definiują obiekt w j. programowania) i wymaganych protokołów komunikacyjnych (np. HTTP).

Korzystając z dostępnych możliwości (tzw. metod), zainteresowani mogą rozbudować swoje aplikacje (np. CRM) o nowe opcje, takie jak: rozpoczęcie/zakończenie połączeń, pobieranie historii połączeń wraz z nagraniami, monitorowanie działania centralki w tym dodawanie/usuwanie Konsultantów z poszczególnych kolejek, oraz weryfikowanie kosztów połączeń.

Aby skorzystać z platformy za pośrednictwem API, należy posiadać aktywne konto w serwisie TeleCube, z włączoną usługą wirtualnej centrali. Posiadanie takiego konta jednocześnie oznacza, akceptację warunków Regulaminu oraz przyjęcie odpowiedzialności za wszelkie koszty, które powstaną podczas korzystania z naszych usług, bez względu czy powstały one na tle użytkowania API, bądź przy klasycznej eksploatacji.

Pełna dokumentacja API w wersji polskiej i anglojęzycznej jest dostępna do pobrania na Panelu Klienta. W tym celu należy kliknąć w zakładkę TeleCube PRO, a następnie Integracja (API).

Co zawiera API TeleCube?

W skład API TeleCube wchodzą:

  • metody związane z połączeniami – rozpoczęcie połączenia między dwoma numerami, zakończenie aktywnego połączenia, pobranie nagrania, pobranie listy aktywnych połączeń, pobranie/czyszczenie listy połączeń nieodebranych, usunięcie połączeń z historii nieodebranych wg numeru telefonu
  • żądanie wygenerowania bilingu – dodatkowa informacja dla raportowania sposobem PUSH
  • metody związane z obsługą kont– pobranie wcześniej zamówionego bilingu połączeń, pobranie aktualnego stanu salda, pobranie listy oraz stanu kont SIP, statut zarejestrowanych kolejek, pobranie aktualnej listy przydzielonych numerów telefonicznych
  • zarządzanie kontami SIP – dynamiczne zalogowanie i wylogowanie agenta do/z kolejki, zmiana prezentacji numeru dla danego konta wewnętrznego, zarządzanie kodem PIN dla numeru wewnętrznego przy połączeniach wychodzących, zarządzanie maksymalną stawką dla połączeń wychodzących z danego kona SIP oraz zarządzanie dostępem do połączeń międzynarodowych
  • cennik połączeń wychodzących – sprawdzenie kosztu połączenia dla konkretnego numeru, pobranie cennika
  • książkę telefonicznąmetody książki telefonicznej zostały opracowane z myślą o zastosowaniu ich w przyszłości, natomiast, można już teraz korzystać z metod wprowadzając odpowiednie dane w systemie – m.in. utworzenie/usunięcie książki, zmiana ustawień, wykasowywanie kontaktów, eksport, import książki z różnych plików (XML, CSV lub JSON), dodanie/usunięcie jednego kontaktu

Chcesz więcej, prosimy bardzo
Nasza wirtualna centrala może:

  • zadać pytanie Twojemu API (u Ciebie) i w zależności od Twojej odpowiedzi, kierować połączenie zgodnie z ustalonym schematem,
  • zwrócić się do Twojego API z prośbą o wygenerowanie treści, która potem będzie przetworzona w mowę.

Do każdego ww. odwołania przekazujemy do Twojego API: numer dzwoniącego, numer na który dzwoniono, ID połączenia, i na życzenie, ciąg znaków wprowadzony przez dzwoniącego w postaci tonów DTMF.

Czy mogę przetestować API?

Tak, API TeleCube można przetestować przez okres 7 dni, bez zobowiązań. Rejestrując się na okres testowy pakietu Elite, zawierającego tą usługę, można wypróbować API już w trakcie 14-dniowych testów tego pakietu.

Jak zacząć korzystać z API?

Jeśli posiadasz już konto w TeleCube z pakietem wirtualnej centrali telefonicznej, zaloguj się do Panelu Klienta i wejdź w zakładkę „TeleCube PRO” > „Integracja (API)”.

Kliknij w przycisk „Uruchom bezpłatny 7-dniowy okres testowy” i postępuj według podanych na Panelu zaleceń.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta w TeleCube, sprawdź ofertę naszych pakietów wirtualnej centrali telefonicznej, wybierz konkretny pakiet i skorzystaj z 14-dniowego, niezobowiązującego, okresu testowego.

Na jakich warunkach mogę korzystać z API, po okresie testowym?

Koszt usługi w wersji podstawowej to 49 zł netto + VAT / miesiąc. Wersja podstawowa API TeleCube jest bezpłatnie dostępna w ramach pakietu Elite Wirtualnej Centrali. Do pozostałych pakietów E-centrali można ją dokupić.

Wersja podstawowa API umożliwia realizację 1.000 żądań (punktów) na dobę i nie więcej niż 20.000 żądań (punktów) w okresie rozliczeniowym. Żądanie to: poprawnie skonstruowane odwołanie do API.

Pierwszy okres rozliczeniowy będzie proporcjonalnie naliczony. Jeżeli potrzebujesz więcej żądań, niż ilość oferowana w wersji podstawowej, skontaktuj się z nami pod numerem: 22 1131415 lub pod adresem mailowym: info@telecube.pl